Kreatywne FTS

fck

Jedna rzecz jest kluczowa dla myślenia kreatywnego:

.etęiwś ąs yługer eż, ainezcdaiwśezrp z einawongyzerZ

N   J   Z   D   Z    W   S

A  E   Ł   A   A    Y    I

W  Ś   A  N   S     D    Ę

E   L   M E   A     A

T   I    A  J   D     J

prostokątN       Y    E

I

E, całkowi

cie bezsensowne, to i tak powinniś

my za wszelką cenę walczy

ć z zachowaniami ru

ty

no

wy

mi (bez kropki)

Zachowania rutynowe są naturalne i potrzebne,

ale kiedy coś wymyślasz, całkowicie zbędne.

Zamiast szukać nowych, wskazują drogi stare,

można się na tym przejechać razy parę.

hypnosis

Hipnotycznie nakazuję Wam przyjść na warsztaty kreatywności Myślnik 2,

25 maja do Bajli.

Komentarze

Komentarze